Roosendaal voor beginners

Roosendaal is een bijna zeventigduizend inwoners tellende stad gelegen in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het is na Breda de tweede stad van de regio West-Brabant. Net als Breda heeft ook Roosendaal een duidelijke regionale functie. De gemeente Roosendaal omvat behalve de stad ook nog de dorpen Nispen, Wouw, Wouwse Plantage, Heerle en Moerstraten. Deze gemeente is op 1 januari 1997 ontstaan door samensmelting van de gemeentes Roosendaal & Nispen en Wouw. Op deze site is het de stad Roosendaal die behandeld wordt, waarbij er soms wel een element uit een andere kern vermeld wordt als die echt toegevoegde waarde biedt voor deze site.

Ligging

De ligging van Roosendaal is hetgeen waar nu de grootste kansen voor Roosendaal liggen. Voor zowel bedrijven als inwoners is Roosendaal mooi centraal gelegen tussen AntwerpenRotterdam en Zeeland. Op logistiek gebied betekent dit dat bedrijven die in Roosendaal gevestigd zijn van verschillende zeehavens, waaronder twee van de grootste van Europa, gebruik kunnen maken. Het feit dat Roosendaal minder met verkeersproblematiek te maken heeft dan veel andere steden zorgt ervoor dat strategisch gezien Roosendaal vrij gunstig ligt. Zo kun je vanuit Roosendaal over twee routes naar Rotterdam reizen en ook Antwerpen is via twee routes bereikbaar vanuit Roosendaal. Dat de gunstige ligging door bedrijven erkend wordt is terug te zien in de enorme toename van logistieke bedrijven op bedrijventerreinen Borchwerf I en II.

Ook voor inwoners van Roosendaal heeft de ligging voordelen. Hoewel Roosendaal op zich al volop mogelijkheden tot winkelen biedt, kun je binnen 25 tot 40 minuten ook naar de centra van Breda, Antwerpen of Rotterdam rijden om te winkelen. Deze drie grotere steden zijn ook prima met de trein bereikbaar vanuit Roosendaal. Een dagje naar het strand? De Zeeuwse Noordzeestranden zijn al binnen een tijdsbestek van 45 tot 60 minuten te bereiken. Ook voor wie ver weg wil gaan ligt Roosendaal vrij gunstig. Zo is de luchthaven van Brussel binnen een uur te bereiken, net als de vliegvelden van Rotterdam en Eindhoven. Hiermee heb je naast Amsterdam Schiphol Airport een aantrekkelijke extra keuze aan luchthavens.

Alles binnen één stad

Roosendaal wordt als stad weleens overschaduwd door het verderop gelegen Breda en het tevens nabijgelegen Antwerpen. Men zegt weleens dat Roosendaal zo’n typisch geval is van te groot voor een servet en te klein voor een tafellaken. Wie echter objectief analyseert wat Roosendaal te bieden heeft, dan valt dat allemaal best mee. Ja, natuurlijk is Roosendaal minder stads dan Breda. Maar als je puur kijkt naar wat Roosendaal zijn inwoners te bieden heeft, dan is er sprake van een echte stad waar bijna alles aanwezig is wat je kunt wensen. Roosendaal heeft een eigen schouwburg, scholen op alle niveau’s, een goed uitgaansleven, een bioscoop, voldoende sportverenigingen en een ruim winkelaanbod. Als je het buiten Roosendaal gaat zoeken dan is dat vooral vanwege persoonlijke voorkeur of als je iets heel specifiek wilt wat binnen de stadsgrenzen van Roosendaal niet te vinden is.

Geschiedenis van Roosendaal

De oudste plaats binnen de gemeente is niet Roosendaal, maar Nispen. De naam Nispen als plaatsaanduiding komt voor het eerst voor in 1157. Het dorp Wouw stamt uit 1232, toen nog Woide genoemd. Pas in het jaar 1268 wordt de naam Roosendaal gebruikt. Hiermee werd de plaats aangeduid waar de kapel verrezen was die de voorloper van de huidige Sint Janskerk is. Deze kapel is destijds gerealiseerd dankzij gelovige inwoners van de gehuchten Langdonk, Kalsdonk en Hulsdonk. Namen die je overigens tegenwoordig nog steeds in Roosendaal tegenkomt.

Jarenlang heeft Roosendaal geleidelijk aan kunnen groeien. Landbouw, turfnijverheid en het vervoer van turf via de toenmalige zeehaven en zorgden ervoor dat Roosendaal een welvarende plaats werd die Nispen voorbijstreefde in aantal inwoners. De 80-jarige oorlog stopte de groei, mede door verwoestingen en verschuivingen in de macht. Er volgende tijden van verval, die tot in de 19e eeuw geduurd hebben. Armoede was decennia lang de orde van de dag in Roosendaal. In de tweede helft van de negentiende eeuw kwam de industrialisatie in Roosendaal op gang. Binnen een halve eeuw verdubbelde het inwoneraantal van Roosendaal tot bijna veertienduizend in het jaar 1900. Veel van de fabrieken die toentertijd in Roosendaal opgericht werden zijn tegenwoordig verdwenen, zoals tabaksfabriek KaveeWee en de Stijfselfabriek Roosendaal.

In de twintigste eeuw bleef Roosendaal doorgroeien. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog was het inwoneraantal gegroeid tot ruim 25 duizend. Nieuwe fabrieken van onder andere Red Band, Vero, Indiana en Liga zorgden voor een flinke economische impuls. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Roosendaal te maken gehad met bombardementen. Deze hebben flinke schade toegebracht aan het centrum van Roosendaal. Na de bevrijding van Roosendaal op 30 oktober 1944 kon er aan de wederopbouw begonnen worden. De opening van een Philips-fabriek in 1946 heeft daar een belangrijk aandeel in gehad.

De decennia na de oorlog groeide Roosendaal gestaag door. Nieuwbouwwijken verrezen achter elkaar en de verwachting was dat Roosendaal rond de millenniumwisseling misschien wel richting de honderdduizend inwoners zou gaan. Ergens in de jaren tachtig remde de groei steeds verder af en sinds het jaar 2003 is er zelfs sprake van een lichte afname van het aantal inwoners. Daar is niet direct één oorzaak voor te noemen, maar de trend in Nederland laat zien dat er vooral een trek is naar de grotere steden (tussen de 100 en 200 duizend inwoners). Mogelijk dat Roosendaal ‘last heeft’ van het feit dat het op zo’n twintig kilometer van Breda ligt. Wat zeker invloed heeft zijn de veranderingen in werkgelegenheid. Veel fabrieken in Roosendaal zijn de afgelopen decennia gesloten of zijn gekrompen in aantal werknemers. De bedrijven die Roosendaal erbij gekregen heeft zijn veelal logistieke bedrijven waar er per vierkante meter bedrijfsoppervlakte gemiddeld veel minder personeel nodig is.

De in 2008 uitgebroken crisis heeft voor Roosendaal zware gevolgen gehad. Het aantal bedrijven dat haar deuren (noodgedwongen) gesloten heeft of nog gaat sluiten is hoog. De grootschalige metamorfose van een deel van het hart van Roosendaal onder de naam “Stadsoevers” heeft mede door de crisis flinke vertraging opgelopen. Een deel van de voorgenomen verbeteringen/aanpassingen zijn op de lange baan geschoven of voorgoed geannuleerd.

Typisch Roosendaals

Roosendaal heeft zoals iedere plaats haar eigen producten, gewoontes en andere zaken die als typisch Roosendaals aangeduid kunnen worden. We hebben er hieronder een aantal opgesomd:

– de Roosendaalse Wegge: een speciaal krenten-rozijnenbrood dat gevuld is het kruiden, amandelspijs en kruiden. Dit brood is alleen maar verkrijgbaar bij Bakkerij van den Bemd.
– RBC is een voetbalvereniging die jarenlang betaald voetbal heeft gespeeld. Vlak voor het honderdjarig bestaan ging de betaald voetbal organisatie failliet. Nu is de club vanuit de amateurs bezig aan de weg terug.
– het wielercriterium Draai van de Kaai wordt sinds het jaar 1980 gehouden op en rondom de Kade. Omdat het op de tweede maandag na de Tour de France gereden wordt is er veel belangstelling voor dit evenement waar traditiegetrouw redelijk wat renners uit ‘De Tour’ meerijden.
– Roosendaal heeft haar eigen drankje: Roosenwater. Dit alcoholische drankje is een kruidenlikeur (22% alcohol) op basis van brandewijn.
– de Trommelaeren van Roesendaele (ook vaak aangeduid als Trommelaren van Roosendaal) was een beroemde Tamboer, Trompetter en Jachthoornkorps die veel prijzen in de wacht heeft gesleept en door heel West-Europa opgetreden heeft. Tegenwoordig hebben de trommelaren een eigen kunstwerk op het dak van de zuidelijke galerij van de Nieuwe Markt
– de Roosendaalse televisietoren is geen uniek bouwwerk in soort of vormgeving. Voor veel Roosendalers betekent het zien liggen van de televisietoren in de verte wel dat je na een vakantie weer bijna thuis bent.
– tijdens het Roosendaals carnaval verandert de stad in Tullepetaonestad en wordt er dagenlang feest gevierd
– net als elders in West-Brabant vormde de suikerindustrie decennia lang een belangrijke bron van inkomsten voor Roosendaal. De drie suikerfabrieken zijn inmiddels allemaal gesloten, wel is de Koninklijke Van Gilse Kandijfabriek nog operationeel waar allerlei suikerproducten zoals kandijsuiker, basterdsuiker en suikerstroop gemaakt worden.
– het Korps Commandotroepen heeft de Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal als vaste standplaats. Eens in de vijf jaar komen de veteranen bijeen voor een grootse reünie.

Opmerkingen over deze site?

We doen ons best om de informatie op www.roosendaalvoorbeginners.nl zo accuraat, eerlijk en actueel mogelijk te houden. Toch kan het gebeuren dat er een foutje insluipt of er iets veranderd is wat we nog niet op deze site vermeld hebben. Opmerkingen kunnen verstuurd worden via het contactformulier op deze pagina.