Het weer in Roosendaal

Roosendaal heeft een gematigd zeeklimaat. Binnen de Köppen-Geiger klimaatclassificatie wordt dit klimaattype met de lettercode Cfb aangeduid. Dit klimaat komt overigens in heel Nederland voor, met uitzondering van de bijzondere gemeentes in Caribisch Nederland. Het gematigde zeeklimaat is het automatische gevolg van de geografische ligging, de aanwezigheid van grote wateroppervlakte (Noordzee en wat verderop de Atlantische Oceaan) en de afwezigheid van berggebieden. Daarnaast zijn er nog een aantal factoren mede bepalend voor het weer in Roosendaal: de straalstroom die op ongeveer tien kilometer hoogte vanaf het Amerikaanse continent lucht richting Europa aanvoert en de hogedruk- of juist lagedrukgebieden boven de Azoren. Naar alle waarschijnlijkheid heeft de ligging ten opzichte van Antwerpen en vooral de Schelde ook invloed op het Roosendaalse weer.

Hoewel Nederland een vrij klein land is met één klimaattype, komen er zeker wel verschillen voor in het gemiddelde weer en vooral in de uitschieters. Op deze pagina zullen we specifiek ingaan op het weer en klimaat zoals dat voor Roosendaal geldt.
Gematigde winters

Dankzij de invloed van het relatief warme Noordzeewater kun je de winters in Roosendaal het beste als ‘gematigd’ omschrijven. De gemiddelde minimumtemperatuur ligt rond het vriespunt en overdag ligt de maximumtemperatuur gemiddeld zo rond de 6 graden Celsius. Wat je merkt is dat de daadwerkelijke temperaturen vaak wat verder van de langjarige gemiddeldes af liggen. Het grootste deel van de tijd is er sprake van een nattere en warmere stroming uit westelijke of zuidwestelijke richtingen, waarbij het veelal regenachtig is en de zon zich weinig laat zien. Als de wind uit het oosten of noorden waait is het vaak een stuk koeler, zonniger en droger. Zeker bij een straffe oostenwind kan het goed koud worden en ligt de gevoelstemperatuur vaak nog een stuk lager.

Wat opvallend is, is dat als er in Nederland een keer flinke nachtvorst voorkomt het rond Roosendaal vaak koeler is dan op andere plekken in het land. Zuid-Limburg en Twente behoren dan vaak ook tot de koelste gebieden. Aan de andere kant is het zo dat op warmere winterdagen Roosendaal juist tot warmste plekken van Nederland behoort. Dat komt omdat de relatief warme lucht meestal vanuit de zuidwestelijke hoek aangevoerd wordt. Dat is een beetje waar Roosendaal ligt binnen Nederland.

De trend is dat de winters in Roosendaal steeds warmer worden. Schaatsen op natuurijs is daardoor minder vaak mogelijk. Dat komt vooral omdat de vorstperiodes die voorkomen vaak te kort zijn om het ijs voldoende dikte en dus draagkracht te geven.

gematigde winters

Het voorjaar in Roosendaal

Het kan met het lenteweer alle kanten op in Roosendaal. Je kunt in maart al de eerste temperaturen boven de twintig graden hebben (bij extreme uitzondering, zoals in 2019 al in februari), maar in april kun je nog sneeuw krijgen. De meteorologische lente begint op 1 maart. Vanaf dat moment neemt de kans op matige tot strenge vorst in de nacht snel af en is de kans op een vorstdag (dan blijft de temperatuur het hele etmaal onder het vriespunt) al erg klein geworden. Tijdens het voorjaar, dat tot 1 juni duurt, moet je met alle mogelijke weersomstandigheden rekening houden waarbij je de gemiddelde temperaturen per maand enkele graden ziet stijgen.

Aangename zomers

Gemiddeld genomen heeft Roosendaal vrij aangename zomers. De gemiddelde maximumtemperatuur ligt in de warmste maanden juli en augustus zo rond de 23 tot 24 graden. In juni is het vaak iets minder warm. De zomer laat van jaar tot jaar een ander beeld zien. Soms heb je een typisch Nederlandse zomer met veel variatie in temperatuur en redelijk wat dagen met buien, maar andere jaren kun je langere periodes met warm en overwegend zonnig weer hebben waarin er meerdere hittegolven plaatsvinden. Als het kwik in Nederland serieus omhoogschiet dan behoort Roosendaal vaak tot de warmste plekken van het land. Gemiddeld schiet het kwik dan enkele graden verder omhoog dan in De Bilt, waar het KNMI gevestigd is.

In het geval dat er onweer over Nederland trekt dan behoort Roosendaal vaak tot de eerste plekken in het land waar regen, donder en bliksem toeslaan. Dat komt omdat zomerse onweersbuien vrijwel altijd uit het zuiden of zuidwesten komen. En precies: daar ligt Roosendaal. Tijdens pittige zomerse buien kan het er soms heftig aan toe gaan. De laatste jaren lijkt het aantal storingen met grote hoeveelheden neerslag en zwaar onweer toe te nemen. Soms heeft Roosendaal het geluk dat het net niet getroffen wordt door zware buien, maar dat je ze over kunt zien trekken ten westen of oosten van de stad.

Nazomer of storm in het najaar?

De rode draad als je het over het weer in Roosendaal hebt is de grilligheid. Begin september breekt het meteorologische najaar aan. Dat betekent nog niet automatisch dat je te maken krijgt met herfstachtig weer. Met een beetje geluk staat deze maand in het teken van een heerlijke nazomer met veel zon en bovengemiddelde temperaturen. De kans op koelere nattere dagen die gepaard kunnen gaan met veel wind neemt in september ook toe. In oktober en zeker in november merk je duidelijk dat je richting de meer sombere en koelere periode van het jaar gaat. In redelijke stappen wordt het steeds koeler. Het aantal neerslagdagen neemt ook toe. In november neemt de kans op nachtvorst toe en kunnen de eerste sneeuwvlokken vallen in Roosendaal. Heel af en toe kan het al tot matige vorst in de nacht komen.