Wonen en werken in Roosendaal

Als je aan honderd inwoners vraagt wat de belangrijkste reden is om in Roosendaal te wonen dan antwoorden de meesten dat ze er wonen omdat ze er geboren zijn, omdat ze voor hun werk hier terecht gekomen zijn, omdat hun vrienden/familie er wonen of omdat Roosendaal handig gelegen is ten opzichte van hun werk. De groep die bewust voor Roosendaal kiest omdat ze het zo’n mooie, unieke of geweldige stad vinden, is klein. Aan de andere kant is de groep die Roosendaal zou willen verlaten (of al verlaten heeft) omdat ze de stad juist onleefbaar vinden ook niet zo groot. Roosendaal is een leefbare stad die er zowel in negatieve als positieve zin niet uitspringt.
Na een flinke toename in het aantal inwoners na de Tweede Wereldoorlog heeft er tegen het einde van de vorige eeuw een stabilisering in het inwoneraantal van Roosendaal plaatsgevonden. In sommige jaren was er zelfs sprake van een lichte krimp. De laatste jaren is het aantal inwoners in zowel de stad als de gemeente Roosendaal vrij stabiel. De stad telt iets minder dan zeventigduizend inwoners, de gemeente zweeft zo tussen de 75 en 80 duizend inwoners. Toch is er in de afgelopen jaren meer krapte ontstaan in de woningmarkt. Oorzaak is de afname in het gemiddeld aantal mensen per huishouden. Dit is een trend die in heel Nederland waarneembaar is. In Roosendaal kan het vrij lastig zijn om voor een passende sociale huurwoning in aanmerking te komen. Particuliere woningen liggen vaak boven het budget van potentiële huurders, waardoor die proberen een starterswoning te kopen. Dat wordt door stijgende huizenprijzen en zwaardere eisen van banken steeds lastiger.

Een andere trend die zichtbaar is, is dat steeds meer Roosendalers een migratieachtergrond heeft. Op dit moment mag ongeveer driekwart van de inwoners als autochtoon beschouwd worden. Wat opvalt als je de cijfers en statistieken van Roosendaal gaat vergelijken is dat het gemiddelde inkomen per inwoner lager ligt dan het gemiddelde van de provincie Noord-Brabant en dat de gemiddelde WOZ-waarde per woning bijna twintig procent lager ligt dan de gemiddelde woningwaarde in de provincie.

wonen in Langdonk

Wijken

Roosendaal bestaat uit meerdere wijken en buurten. De stad wordt in 9 wijken ingedeeld: Centrum, Oost, Noord, West, Groot Kroeven, Langdonk, Kortendijk, Tolberg en de Industriegebieden. Bekende buurten binnen deze wijken zijn onder andere de Stationsbuurt, de Sint Josephbuurt, Kalsdonk en Weihoek.

Sommige buurten kunnen aangeduid worden als echte volksbuurt, zoals Kalsdonk. De huizen die hier destijds gebouwd zijn waren vooral arbeiderswoningen voor mensen die bijvoorbeeld in de voormalige Philipsfabriek werkten. De buurten Tolberg-Oost, Weihoek en Landerije bestaan voor een redelijk groot deel of uit koopwoningen. Iedere wijk en buurt in Roosendaal heeft zijn eigen karakter en sfeer. Wij kunnen geen advies geven welke wijken ‘leuk’ of ‘mooi’ zijn. Dat is helemaal afhankelijk van je persoonlijke mensen. Als je naar een woning gaat zoeken speelt budget natuurlijk ook een belangrijke rol.

Werken

Over het algemeen is er in Roosendaal prima aan een baan te komen. Natuurlijk zijn er periodes waarin het lastiger is. Zo heeft de sluiting van een aantal grotere bedrijven een aantal keren voor een flinke klap op de arbeidsmarkt gezorgd. Nu Nederland uit de crisis is en de economie weer op volle toeren draait, is er een krapte op de arbeidsmarkt ontstaan. In een aantal sectoren kan men lastig of vrijwel niet aan voldoende geschikt personeel komen, terwijl er toch voldoende mensen naar werk zoeken. De veranderingen in de vraag naar personeel zorgt dat er steeds vaker een zogenaamde ‘mismatch’ is tussen vraag en aanbod.

Op dit moment is er vooral veel vraag naar mensen voor de logistiek, ICT en verzorging. Net als in heel Nederland is er een groot tekort aan technisch personeel.

Ontspanning

Roosendaal heeft voldoende te bieden op het gebied van ontspanning. De stad telt diverse parken en kent een aantal mooie natuurgebieden buiten de bebouwde kom. Wie van sporten houdt die kan bij tientallen verenigingen deelnemen aan uiteenlopende sporten. Wie graag op eigen houtje sportief bezig is die kan bijvoorbeeld baantjes trekken in zwembad De Stok, naar een sportschool gaan, lekker wandelen in de natuur of fraaie fietstochten maken door het West-Brabantse landschap.

Wie van theater houdt die kan zijn/haar hart ophalen in Theater De Kring. Dit middelgrote theater heeft twee zalen waar uiteenlopende voorstellingen gehouden worden. De ene avond kun je genieten van een innemend toneelstuk, de volgende dag kan er een bekende cabaretier op het podium staan en weer een dag later kan het podium bezet worden door een muzikant.

Voor het bezoek aan een bioscoop hoef je Roosendaal niet uit. Bioscoop City is al jarenlang dé bioscoop van Roosendaal. Filmliefhebbers kunnen tegenwoordig terecht in de bioscoop in de  Nieuwstraat. Deze grotere bioscoop telt zes zalen en ligt gunstiger dan de oude City bioscoop, die aan de Brugstraat lag. De ligging tegenover de schouwburg en nabij veel restaurants en bars zorgt ervoor dat de nieuwe bioscoop, die in 2020 zijn deuren opende,  mooi integreert met de rest van het uitgaansleven in Roosendaal.

City Bioscoop Roosendaal in de Nieuwstraat

Wie iets anders wil dan sporten of passief kijken naar een theatervoorstelling of bioscoopfilm die kan zich aansluiten bij verschillende verenigingen of deelnemen aan cursussen. In de School voor de Kunsten wordt een groot scala aan creatieve cursussen gegeven. Jongeren die van toneel houden die kunnen hun passie helemaal kwijt bij Stichting Jong! Jonge theatermakers zetten keer op keer een voorstelling weg die eigenlijk professioneel overkomt.

Evenementen

In Roosendaal worden er redelijk wat evenementen gehouden. Wat dat betreft is de stad goed bezig. Bekende jaarlijks terugkerende evenementen zijn Roosendaal Zingt, Hap & Stap, de Halve Marathon, de Draai van de kaai en Palm Parkies. In februari of maart wordt het carnavalsfeest uitbundig gevierd. Roosendaal heet in die periode Tullepetoanestad. Buiten de bekendere festivals en evenementen zijn er heel wat leuke dingen die op de agenda staan die minder bekend zijn of niet jaarlijks vast terugkeren.

de Halve Marathon